Búmerkið hjá Maskinmeistarafelagnum

Samstarv.

Norðurlendsku feløgini fyri maskinmeistarar hava gjørt niðanfyri standandi avtalu viðvíkjandi limaviðurskiftum.

Retninglinjer for gjensidighetsavtale mellom medlemmene av Nordiske Maskinbefalsfedersjonen

Det norske maskinistforbund, Finlands Maskinbefälsförbund, Maskinmeistarefelagid, Maskinmestrenes Forening, VM - felag velstjora og malmtaeknimanna og Sjöbefälsföreningen er enige om at maskinbefal uavhengig av hjemland har anledning til å  være medlemmer av forbundet/foreningen i det land hvor skipet er innregistrert. 

Forutsetningen for at maskinbefal kan overflyttes mellom de respektive organisasjoner er at der ikke foreligger overenskomster ref. Protokol signert Trondheim den 12. oktober 1989 og skyldig kontingent er betalt i det fraflyttede forbund/forening. Ved overflytting medtas opparbeidet ansiennitet og vedkommende opptas i det nye forbund/forening med de plikter og rettigheter denne nå sammenlagte ansienniteten medfører. 

Opptagelse skal i hvert tilfelle skje i overensstemmelse med de opptaksbestemmelser som er fastlagt i de enkelte forbunds/foreningers lover og bestemmelser. 

Hvis søknad om medlemskap blir avslått kan medlemskapet fortsette i det fraflyttede forbund/forening. 

Ved utbetaling av understøttelser i det nye forbund/forening, skal det tas hensyn til eventuelt utbetalt understøttelse i det fraflyttede forbund/forening både forsåvidt angår understøttelsens størrelse og tidsrommet som det er betalt understøttelse for. 

Tórshavn 6. Mai 2013

Retningslinjerne træder i kraft 1. Juli 2013.